หมวดหมู่: มาตรา บิ๊ก

ท่าทีประเทศไทยต่อการประกาศผลการจัดอันดับประเทศไทยใน TIP Report 2015

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประสานงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ปี 2558)

อ่านเพิ่มเติม >>

ข่าวสารนิเทศ : กรณีการส่งกลับผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวมุสลิมที่อ้างว่าเป็นชาวตุรกี (ชาวอุยกูร์)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม >>

โครงการ Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)

อ่านเพิ่มเติม >>

พิธีเปิดวัดเชตวัน (Temple Forest Monastery) ณ มลรัฐนิวแฮมเชียร์

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>