หมวดหมู่: มาตรา บิ๊ก

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม >>

โครงการ Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)

อ่านเพิ่มเติม >>

พิธีเปิดวัดเชตวัน (Temple Forest Monastery) ณ มลรัฐนิวแฮมเชียร์

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนภายใต้โครงการ NASA DEVELOP

อ่านเพิ่มเติม >>