หมวดหมู่: มาตรา บิ๊ก

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ปี 2558)

อ่านเพิ่มเติม >>

ข่าวสารนิเทศ : กรณีการส่งกลับผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวมุสลิมที่อ้างว่าเป็นชาวตุรกี (ชาวอุยกูร์)

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม >>

โครงการ Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)

อ่านเพิ่มเติม >>

พิธีเปิดวัดเชตวัน (Temple Forest Monastery) ณ มลรัฐนิวแฮมเชียร์

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม >>