หมวดหมู่: มาตรา บิ๊ก

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม >>

มูลนิธิ Angels Wings จัดงานแถลงข่าวโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเชื้อสายไทยประจำปี 2564 ทั่วสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ข้อแนะนำสำหรับอากาศยานทำการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer Flight)

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอาหารกลางวันกับหอการค้าสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือกับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ Tammy Duckworth (D-Il)

อ่านเพิ่มเติม >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือกับรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อการติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์ กต. สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>