หมวดหมู่: รายงานที่น่าสนใจ

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับเมือง Mount Airy สหรัฐฯ ผ่านความผูกพันจากฝาแฝดสยามอิน-จัน

อ่านเพิ่มเติม >>

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส วันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>

บริการกงสุลสัญจร วัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม เมืองมอนต์โกเมอรี่ รัฐแอละแบมา ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสัทธาธรรม เมืองเชอร์ส รัฐเทกซัส

อ่านเพิ่มเติม >>

บริการกงสุลสัญจร วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม >>

แถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ถึงแก่อนิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัล STOP IUU FISHING AWARD ครั้งที่ ๓ ด้านการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง

อ่านเพิ่มเติม >>

สัมภาษณ์พิเศษ : ‘ดอน ปรมัตถ์วินัย’มอง 4 ปีผลงานด้านตปท.ของไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

17-Aug-201917-Aug-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015