หมวดหมู่: สาระน่ารู้

อัครราชทูตจุลีพจน์ฯ หารือผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม >>

คณะนักเรียนอเมริกันโครงการเวทีจำลองการประชุมผู้แทนองค์การสหประชาชาติเยือนสถานทูต

อ่านเพิ่มเติม >>

วารสารข่าวอุดมวิทย์ (Utmost Sciences) เดือนมกราคม ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเป็นประธานการประชุม Global Innovation Club ร่วมกับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือการทำ MOU ระหว่างกันเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยในสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันพบนักธุรกิจไทยด้านการรีไซเคิลขยะโลหะ

อ่านเพิ่มเติม >>

บทบาทของทูตไทยในสหรัฐฯ กับชุมชนไทย โดย The Asian Pacific News

อ่านเพิ่มเติม >>

นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้สัมภาษณ์ในรายการเก้าอี้รับแขก

อ่านเพิ่มเติม >>

นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้สัมภาษณ์ในรายการเวทีความคิด

อ่านเพิ่มเติม >>