หมวดหมู่: สาระน่ารู้

วัคซีนสู้โควิด-19 ฝีมือคนไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองหลักในภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม >>

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม >>

ข้อมูลโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม >>

การบรรยายพิเศษการเปิดตัวโฆษณาการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ 2020 และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (2020 Census Advertising and Outreach Campaign)

อ่านเพิ่มเติม >>

การบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทด้านการพัฒนาของสถาบันพระมหากษัตริย์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการตามพระราชดำริของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” โดย ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัล STOP IUU FISHING AWARD ครั้งที่ ๓ ด้านการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง

อ่านเพิ่มเติม >>

คำแนะนำสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ๒๕๖๒ ทางไปรษณีย์

อ่านเพิ่มเติม >>