หมวดหมู่: สาระน่ารู้

นวัตกรรมและวิทย์น่ารู้ ตอนที่ 11: เทคโนโลยีต่อต้านการค้ามนุษย์

อ่านเพิ่มเติม >>

นวัตกรรมและวิทย์น่ารู้ ตอนที่ 10 : วิธีจัดการปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษาที่ทะเลสาบวิคตอเรีย ประเทศเคนยา)

อ่านเพิ่มเติม >>

นวัตกรรมและวิทย์น่ารู้ ตอนที่ 9 : เทคโนโลยีเก็บพลังงานหมุนเวียนด้วยน้ำ

อ่านเพิ่มเติม >>

นวัตกรรมน่ารู้ ตอนที่ 8 : พลังงานสะอาดจากปากแม่น้ำ (Blue Energy)

อ่านเพิ่มเติม >>

นวัตกรรมน่ารู้ ตอนที่ 7 : เซ็นเซอร์ดมกลิ่นระเบิด

อ่านเพิ่มเติม >>

นวัตกรรมน่ารู้ ตอนที่ 6 : เทคโนโลยีเรียกฝน (Rain on Demand)

อ่านเพิ่มเติม >>

สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 17

อ่านเพิ่มเติม >>

นวัตกรรมน่ารู้ ตอนที่ 5 : Robotic Exoskeleton ช่วยป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม >>