หมวดหมู่: เลื่อน หน้าแรก

เมื่อวัดไทยจัดงานวันวิสาขบูชา (ต่อ)

วัดญาณรังษีได้จัดงานวันวิสาขบูชา เพื่อรำลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อ่านเพิ่มเติม >>

มุมมอง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากฝรั่งสัญชาติไทย

อ. เจฟฟรีย์ ลองเฟลโลว์ ผอ.มูลนิธิมั่นพัฒนาบรรยาย "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับทีมประเทศไทย ณ สถานทูต

อ่านเพิ่มเติม >>

สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ระดมสมองช่วยพัฒนาสะเต็มศึกษาในไทย

กลุ่มนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ช่วยสถานทูตระบุผลประโยชน์ด้านสะเต็มศึกษาของไทยในสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

เรียนรู้…การปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ปลัด กต. พบหารือเรื่องความร่วมมือทวิภาคีและสถานการณ์ในภูมิภาคกับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศแดเนียล รัสเซล

อ่านเพิ่มเติม >>

ไทยย้ำสนับสนุนความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ครม.ไฟเขียว’สหรัฐ’ใช้อู่ตะเภาช่วยเนปาล

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สหรัฐอเมริกาสามารถใช้สนามบินอู่ตะเภา เพื่อใช้เป็นสนามบินต่อระยะในการลำเลียงบรรทุกเครื่องอุปโภค และบริโภค ช่วยเหลือชาวเนปาล จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลเมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม >>