หมวดหมู่: ความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ

ถ้อยแถลงจาก รมว. กต. Antony J. Blinken เนื่องในวันสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์&เทคโนโลยี บจก. Guardian Glass รัฐมิชิแกน

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ และประธานสภาอุตสาหกรรมไทย หารือภาคเอกชนสหรัฐฯ ส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ APEC

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบผู้แทนกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบกับประธานและ CEO ของสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของสหรัฐฯ ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนชั้นเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program ปีการศึกษา 2021-2022

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือกับประธาน National Center for APEC (NCAPEC)

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือกับผู้บริหาร Red Lobster

อ่านเพิ่มเติม >>