หมวดหมู่: ความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในช่วงการอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖

อ่านเพิ่มเติม >>

ไทย-สหรัฐฯ ร่วมส่งเสริมความร่วมมือด้านวัคซีน เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม >>

ไทยหารือคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ–อาเซียน และหอการค้าสหรัฐฯ ผลักดันการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนสหรัฐฯ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากโควิด-๑๙

อ่านเพิ่มเติม >>

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบทางไกลใน กปช. สุดยอดโควิด-๑๙ โลก

อ่านเพิ่มเติม >>

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะการจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙

อ่านเพิ่มเติม >>

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิธีเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA76

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบพาณิชย์สหรัฐฯ หารือนโยบายส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือสถาบัน Milken Institute Asia

อ่านเพิ่มเติม >>