หมวดหมู่: ความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ นาย กลิน ที. เดวีส อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับเมือง Mount Airy สหรัฐฯ ผ่านความผูกพันจากฝาแฝดสยามอิน-จัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ไทย – สหรัฐฯ พร้อมเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐฯ ด้าน Smart Cities

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานทูตไทยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม >>

คณะผู้แทนสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23″ เข้ารับฟังการบรรยายจากศาลอุทธรณ์ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี

อ่านเพิ่มเติม >>

ไทยฉลองเทศกาลสงกรานต์เป็นครั้งแรกที่เมือง Frederick ในรัฐแมริแลนด์

อ่านเพิ่มเติม >>

นักเรียนโรงเรียนประถมโรงเรียน Hyde-Addison นำเสนอความประทับใจที่มีต่อประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม >>

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

20-Sep-201920-Sep-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015