หมวดหมู่: ความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือเอกชนสหรัฐฯ เน้นย้ำภารกิจสำคัญด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

อ่านเพิ่มเติม >>

สถานเอกอัครราชทูตฯ สอนห้องเรียนออนไลน์ กับโรงเรียนอุปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program (EAP)

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมคารวะและหารือกับเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมคารวะและหารือกับเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอาหารกลางวันกับหอการค้าสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือกับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ Tammy Duckworth (D-Il)

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมงานเปิดตัวรายงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำโขงของศูนย์ East West Center

อ่านเพิ่มเติม >>

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือแนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับภาคเอกชนสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม >>