ข้อแนะนำเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

การขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

กรณี ท่านมีญาติพี่น้องประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง เช่น ถูกหลอกหลวง สูญหายเจ็บป่วย เสียชีวิตต้องการให้สถานเอกอัครราชทูต หรือกระทรวงการต่างประเทศช่วยเหลือ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงลงใน แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ภายในอย่างครบถ้วน

แนวทางขอความช่วยเหลือ

1)   การโทรศัพท์ติดต่อกับหน่วยงาน หรือชุมชนไทยที่ติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว
2)   พยายามติดต่อกับบุคคลใกล้ชิดและแจ้งวิธีการติดต่อกลับไปยังท่าน หรือแจ้งหน่วยงานสหรัฐให้พยายามติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐ
3)   กรอกคำร้องผ่านระบบออน์ไลน์ (ยื่นคำร้อง) หรือส่งทางโทรสารมายังสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐ (โดยท่านสามารถตรวจสอบจากแผนที่ด้านล่างว่า ท่านอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ใด)

ที่อยู่ ที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ฝ่ายคุ้มครอง และดูแลผลประโยชน์คนไทย

2300 Kalorama Rd., NW

Washington, DC 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5673

หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน (202) 999-7690,  (202) 431-0882

หมายเลขโทรสาร (202) 459-9536

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protection@thaiembdc.org

ที่อยู่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน (323) 580-4222

ที่อยู่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 

หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน (773) 294-5933

ที่อยู่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน (212) 754-1770

ทั้ง นี้ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำเครือข่ายชุมชนออน์ไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ความรู้และแจ้งเหตุสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือเป็นสมาชิกได้ที่ http://protectthaicitizen.blogspot.com/