สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ที่  www.facebook.com/informationcovid19

มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65

 


 

  • วัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย ประกอบด้วย

– CoronaVac (Sinovac)
– AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield)
– Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
– Moderna
– COVILO (Sinopharm)
– Janssen (Johnson & Johnson)
– Sputnik V
– Covaxin
– Novavax / Covovax
– Medigen- Sputnik Light
– TURKOVAC / ERUCOV-VAC

ข้อมูลโรคโควิด 19

ภาวะ Long COVID คืออะไร?
อาการลองโควิดที่พบบ่อย , แนวทางการปฏิบัติตัว