วันหยุดราชการ

วันหยุดราชการประจำปี 2562

No. Day Date/Month/Year Public Holiday
1 วันอังคาร 1 มกราคม 2562 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH/U.S.)
2 วันจันทร์ 21 มกราคม 2562 Birthday of Martin Luther King, Jr. (U.S.)
3 วันจันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 Washington’s Birthday  (U.S.)
4 วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา  (TH)
5 วันจันทร์ 8 เมษายน 2562 หยุดชดเชยวันจักรี (TH)
6 วันจันทร์ 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ (TH)
7 วันจันทร์ 20 พฤษภาคม 2562 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (TH)
8 วันจันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 Memorial Day (U.S.)
9 วันจันทร์ 3 มิถุนายน 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (TH)
10 วันพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 Independence Day (U.S.)
11 วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2562 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (TH)
12 วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (TH)
13 วันจันทร์ 2 กันยายน 2562 Labor Day (U.S.)
14 วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / Columbus Day (TH/U.S.)
15 วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช (TH)
16 วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 Thanksgiving Day (U.S.)
17 วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 Thanksgiving Friday (U.S.)
18 วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (TH)
19 วันพุธ 25 ธันวาคม 2562 Christmas Day (U.S.)
20 วันอังคาร 31 ธันวาคม 2562 New Year’s Eve (TH)

Remark: U.S. – วันหยุดของสหรัฐฯ / TH – วันหยุดของไทย

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

18-Nov-201917-Nov-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015