วันหยุดราชการ

วันหยุดราชการประจำปี 2561

No. Day Date/Month/Year Public Holiday
1 วันจันทร์ 1 มกราคม 2561 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH/U.S.)
2 วันอังคาร 2 มกราคม 2561 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH)
3 วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 President Day (Washington’s Birthday)  (U.S.)
4 วันพฤหัสบดี 1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา  (TH)
5 วันศุกร์ 6 เมษายน 2561 วันจักรี (TH)
6 วันศุกร์ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์ (TH)
7 วันจันทร์ 28 พฤษภาคม 2561 Memorial Day (U.S.)
8 วันอังคาร 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา (TH)
9 วันพุธ 4 กรกฎาคม 2561 Independence Day (U.S.)
10 วันศุกร์ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสฬหบูชา (TH)
11 วันจันทร์ 30 กรกฎาคม 2561 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  (TH)
12 วันจันทร์ 13 สิงหาคม 2561 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันแม่แห่งชาติ) (TH)
13 วันจันทร์ 3 กันยายน 2561 Labor Day (U.S.)
14 วันจันทร์ 15 ตุลาคม 2561 หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (TH)
15 วันอังคาร 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช (TH)
16 วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 Thanksgiving Day (U.S.)
17 วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 Thanksgiving Day (U.S.)
18 วันพุธ 5 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (TH)
19 วันอังคาร 25 ธันวาคม 2561 Christmas Day (U.S.)
20 วันจันทร์ 31 ธันวาคม 2561 New Year’s Eve (TH)

Remark: U.S. – วันหยุดของสหรัฐฯ / TH – วันหยุดของไทย

 

วันหยุดราชการประจำปี 2562

No. Day Date/Month/Year Public Holiday
1 วันอังคาร 1 มกราคม 2562 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH/U.S.)
2 วันจันทร์ 21 มกราคม 2562 Birthday of Martin Luther King, Jr. (U.S.)
3 วันจันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 Washington’s Birthday  (U.S.)
4 วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา  (TH)
5 วันจันทร์ 8 เมษายน 2562 หยุดชดเชยวันจักรี (TH)
6 วันจันทร์ 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ (TH)
7 วันจันทร์ 20 พฤษภาคม 2562 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (TH)
8 วันจันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 Memorial Day (U.S.)
9 วันพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 Independence Day (U.S.)
10 วันจันทร์ 29 กรกฎาคม 2562 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  (TH)
11 วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (TH)
12 วันจันทร์ 2 กันยายน 2562 Labor Day (U.S.)
13 วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / Columbus Day (TH/U.S.)
14 วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช (TH)
15 วันจันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 Veterans Day (U.S.)
16 วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 Thanksgiving Day (U.S.)
17 วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 Thanksgiving Friday (U.S.)
18 วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (TH)
19 วันพุธ 25 ธันวาคม 2562 Christmas Day (U.S.)
20 วันอังคาร 31 ธันวาคม 2562 New Year’s Eve (TH)

Remark: U.S. – วันหยุดของสหรัฐฯ / TH – วันหยุดของไทย

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Jan-201920-Jan-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015