วันหยุดราชการ

วันหยุดราชการประจำปี 2566

No. Day Date/Month Public Holiday
1 วันจันทร์ 2 มกราคม  หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH/U.S.)
2 วันจันทร์ 16 มกราคม  Birthday of Martin Luther King, Jr. (U.S.)
3 วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์  President’s Day  (U.S.)
4 วันพฤหัส 6 เมษายน  วันจักรี (TH)
5 วันพฤหัส 13 เมษายน  วันสงกรานต์ (TH)
6 วันพฤหัส 4 พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล (TH)
7 วันจันทร์ 29 พฤษภาคม  Memorial Day (U.S.)
8 วันจันทร์ 5 มิถุนายน  หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (TH)
9 วันจันทร์ 19 มิถุนายน Juneteenth National Independence Day (U.S.)
10 วันอังคาร 4 กรกฎาคม  Independence Day (U.S.)
11 วันศุกร์ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (TH)
12 วันจันทร์ 14 สิงหาคม หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (TH)
13 วันจันทร์ 4 กันยายน Labor Day (U.S.)
14 วันจันทร์ 9 ตุลาคม Columbus Day (U.S.)
15 วันศุกร์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (TH)
16 วันจันทร์
23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช (TH)
17 วันศุกร์ 10 พฤศจิกายน หยุดชดเชย Veterans Day (U.S.) 
18 วันพฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน Thanksgiving Day (U.S.)
19 วันอังคาร 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (TH)
20 วันจันทร์ 25 ธันวาคม Christmas Day (U.S.)

Remark: U.S. – วันหยุดของสหรัฐฯ / TH – วันหยุดของไทย

วันสำคัญอื่น ๆ 

– วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม วันมาฆบูชา
– วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาฬาหบูชา
– วันพุธที่ 2 สิงหาคม วันเข้าพรรษา

Download PDF file