นัดหมายออนไลน์การทำบัตรประชาชน

จากข้อกำหนดล่าสุดของนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63 ผู้ที่เดินทางเข้าสู่กรุงวอชิงตัน ดีซี (ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากรัฐ Hawaii, Maryland, Virginia, และ Vermont) จะต้อง
1) ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางมายังกรุงวอชิงตัน ดีซี หากตรวจพบว่าติดเชื้อ ไม่ควรเดินทาง
2) ผู้เดินทางที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ไม่ควรเดินทางมายังกรุงวอชิงตัน ดีซี
3) หากเดินทางมายังกรุงวอชิงตัน ดีซี และวางแผนที่จะอาศัยอยู่เกิน 3 วัน ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID19 อีกครั้ง ภายใน 3-5 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงกรุงวอชิงตัน ดีซี (ผู้เดินทางจากต่างรัฐ สามารถเข้ารับการตรวจฟรี ณ สถานที่ตรวจสาธารณะ) ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่  https://coronavirus.dc.gov/phasetwo

ก่อนท่านจะทำการนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า
ขอให้ท่านอ่านทำความเข้าใจ “การทำบัตรประจำตัวประชาชน” โดยคลิกที่นี่