ประกาศการชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

.

 

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติให้ขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อรักษาสุขภาพทั้งคนไทยในประเทศและผู้ที่จะเดินทางกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบเตรียมการให้เหมาะสม

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเรียนและขอความร่วมมือ ดังนี้

(1) ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยชะลอการเดินทางออกไปเป็นหลังวันที่ 15 เมษายน 2563

(2) ระบบลงทะเบียนขอใบรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เวลากรุงวอชิงตัน เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

(3) ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว ยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยต้องแสดงใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly health certificate) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และกักกันเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วันในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในทุกกรณี

 

ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต www.thaiembdc.org และสถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้งสามแห่งในสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด สำหรับคนไทยที่ตกค้างยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้และประสบปัญหาต้องการได้รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่อีเมล consular@thaiembdc.org และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 465 0938 (202) 431 7766 หรือส่งข้อความทาง Facebook ที่ www.facebook.com/thaiconsulardc

 

 

——

คำแนะนำสถานพยาบาลที่อาจขอใบรับรองแพทย์ได้
https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/06/คำแนะนำในการขอใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง.pdf และ thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/รายชื่อแพทย์ที่สามารถออกใบรับรอง-Fit-To-Fly-010420.pdf

 

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate)
thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/sample-health-cert-air-travel.pdf และ ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_form.php