กงสุลสัญจร 2019

การให้บริการกงสุลสัญจรปี 2562/2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

หากท่านประสงค์จะรับบริการ กรุณาส่งเอกสารทางระบบการลงทะเบียนเพื่อจองนัดหมาย ตามขั้นตอนด้านล่าง :

ขั้นตอนการยื่นคำขอเพื่อทำหนังสือเดินทาง และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงกงสุลสัญจร

1. หนังสือเดินทาง (E-Passport)

1.1 กรอกข้อมูลลงใน ใบคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application)

1.2  ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองนัดหมาย (โดยการเลือกเมืองทางด้านล่าง) สแกนส่ง ใบคำร้องขอหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปี บริบูรณ์ หรือมากกว่า
– หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน
– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หรือขอหนังสือเดินทางไทยเป็นครั้งแรก  (กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

1.3 รอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับการยืนยันวันและเวลานัดหมาย โดยขอความกรุณาเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้อื่น
*และนำเอกสารฉบับจริง รวมถึงค่าธรรมเนียมมาพบเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย

1.4 ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางโดยนำ Cashier check หรือ Money order สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” จำนวน $35.00 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าไปรษณีย์ส่งกลับด้วยเงินสด Cash จำนวน $25.50 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อชำระแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันเวลาและสถานที่ที่ให้บริการกงสุลสัญจร
*Regarding to USPS. following new pricing will take effective January 27, 2019.

หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่

Email – passport@thaiembdc.org
Tel – (202)640-5310 คุณพัทธนันท์ (202)640-5897 คุณณัฐพร

หมายเหตุ :
แบบฟอร์มงานหนังสือเดินทาง (Passport Application Forms)

 

 

—————————————————————————————————————-

2. บัตรประชาชน

2.1 กรอกข้อมูลลงใน แบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (Thai ID Application)

2.2 ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองนัดหมาย (โดยการเลือกเมืองทางด้านล่าง) สแกนส่ง แบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารประกอบ
– หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน
– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

2.3  รอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับการยืนยันวันและเวลานัดหมาย โดยขอความกรุณาเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้อื่น
*และนำเอกสารฉบับจริง รวมถึงค่าธรรมเนียมมาพบเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย

2.4  ชำระค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชนโดยเตรียมเงินสด จำนวน $4.00 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันเวลาและสถานที่ที่ให้บริการกงสุลสัญจร [เฉพาะกรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ตามมาตรา 6 จัตวา] อนึ่ง สำหรับกรณีการทำบัตรประชาชนเนื่องจากบัตรหมดอายุจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

2.5  กรณีบัตรหมดอายุให้นำบัตรประชาชนมาด้วย

หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่

Email – idcard@thaiembdc.org
Tel – (202)640-5328 คุณเคเร็น (202)640-5325 คุณอรัญญา

** หมายเหตุ:
แบบฟอร์มงานบัตรประจำตัวประชาชน (Thai ID. Card Application Form)

*เพื่อการจัดระบบคิวนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดรับนัดหมายลงทะเบียนล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ก่อนการให้บริการกงสุลสัญจร 
กรุณานำใบคำร้อง และเอกสารประกอบต่างๆ มาในวันเข้ารับบริการด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูต กำหนดที่จะให้บริการกงสุลสัญจรในปี 2562 ดังนี้

 

1). 2-3 กุมภาพันธ์, 2562

ATLANTA, GA.
วัดพุทธบูชา
(Wat Buddhabucha)
3094 Rainbow Dr, Decatur, GA. 30034
Tel. (404)284-2416
               

 

(คลิกที่นี่) ภาพบรรยากาศการให้บริการกงสุลสัญจรวัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

2). 20-21 เมษายน, 2562

MIAMI, FL.
วัดพุทธรังษี
(Wat Buddharangsri Of Miami)
15200 S.W. 240th St. Homestead, FL. 33032
Tel. (305)247-3092

 

(คลิกที่นี่) ภาพบรรยากาศการให้บริการกงสุลสัญจรวัดพุทธรังษี เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

3). 18-19 พฤษภาคม, 2562

จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

HOUSTON, TX.
วัดพุทธาวาส
(Wat Buddhavas Of Houston)
6007 Spindle Dr., Houston, TX. 77086
Tel. (281)820-3255

➡ (คลิกที่นี่) ภาพบรรยากาศการให้บริการกงสุลสัญจรวัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

4). 15-16 มิถุนายน, 2562

จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

Montgomery, AL.
วัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม
(Wat Montgomery Buddharam)
13339 Edna Brake Lucas Dr., Montgomery, AL. 36117

 ➡ (คลิกที่นี่) ภาพบรรยากาศการให้บริการกงสุลสัญจรวัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม เมืองมอนต์โกเมอรี่ รัฐแอละแบมา ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

5). 6-7 กรกฎาคม, 2562

เปิดให้ลงทะเบียนในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

DALLAS, TX.
วัดพุทธดัลลัส
(The Buddhist Center of Dallas)
8484 Stults Rd., Dallas, TX 75243
Tel. (214)340-6187

(คลิกที่นี่) ภาพบรรยากาศการให้บริการกงสุลสัญจรวัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒

6). 17-18 สิงหาคม, 2562

เปิดให้ลงทะเบียนในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

TAMPA, FL.
วัดมงคลรัตนาราม
(Wat Mongkolratanaram of Florida)
5306 Palm River Rd., Tampa, FL 33619
 Tel. (813)621-1669

➡ (คลิกที่นี่) ภาพบรรยากาศการให้บริการกงสุลสัญจรวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒