นัดหมายออนไลน์การทำหนังสือเดินทาง

จากข้อกำหนดล่าสุดของนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63 ผู้ที่เดินทางเข้าสู่กรุงวอชิงตัน ดีซี (ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากรัฐ Hawaii, Maryland, Virginia, และ Vermont) จะต้อง
1) ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางมายังกรุงวอชิงตัน ดีซี หากตรวจพบว่าติดเชื้อ ไม่ควรเดินทาง
2) ผู้เดินทางที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ไม่ควรเดินทางมายังกรุงวอชิงตัน ดีซี
3) หากเดินทางมายังกรุงวอชิงตัน ดีซี และวางแผนที่จะอาศัยอยู่เกิน 3 วัน ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID19 อีกครั้ง ภายใน 3-5 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงกรุงวอชิงตัน ดีซี (ผู้เดินทางจากต่างรัฐ สามารถเข้ารับการตรวจฟรี ณ สถานที่ตรวจสาธารณะ) ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่  https://coronavirus.dc.gov/phasetwo

หากท่านประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือเดินทางไทย ที่ทำการฝ่ายกงสุล ในวันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 09:00-12:00น. ท่านต้องจองนัดหมายออนไลน์ก่อน  เพื่อความสะดวกในการรับบริการของตัวท่านเอง หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แผนกหนังสือเดินทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (202) 640-5310 ระหว่างเวลา 09:00-12:00น. และ 14:00-17:00น. หรือทางอีเมล์ passport@thaiembdc.org

***หมายเหตุ 1. ในการทำหนังสือเดินทางกรุณาแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย โดยสวมใส่เสื้อมีแขน ไม่สวมใส่สายเดี่ยว เสื้อกล้าม หรือเสื้อแขนกุดค่ะ
2. สำหรับผู้ที่สวมใส่ฮิญาบ (หรือผ้าคลุมทางศาสนา) ผ้าคลุมดังกล่าวจะต้องมีพื้นสีเรียบ และไม่มีลวดลาย อาทิ สีขาวล้วน หรือสีดำล้วนค่ะ
3. สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์สี หรือ ประเภท Big eyes กรุณาเตรียมตลับใส่คอนแทคเลนส์มาด้วย เนื่องจากต้องทำการถอดคอนแทคเลนส์เพื่อสแกนม่านตาค่ะ***

ก่อนทำการนัดหมายออนไลน์ ขอให้ท่านอ่านทำความเข้าใจ

ข้อกำหนดในการรับบริการด้านกงสุล (คลิกที่นี่)

และเอกสารประกอบที่ต้องเตรียมมาในวันรับบริการ (มีดังต่อไปนี้)