นัดหมายออนไลน์การทำหนังสือเดินทาง

หากท่านประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือเดินทางไทย ที่ทำการฝ่ายกงสุล ในวันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 09:00-12:00น. ท่านต้องจองนัดหมายออนไลน์ก่อน  เพื่อความสะดวกในการรับบริการของตัวท่านเอง หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แผนกหนังสือเดินทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (202) 640-5310 ระหว่างเวลา 09:00-12:00น. และ 14:00-17:00น. หรือทางอีเมล์ passport@thaiembdc.org

*** ในการทำหนังสือเดินทางกรุณาแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย โดยสวมใส่เสื้อมีแขน ไม่สวมใส่สายเดี่ยว เสื้อกล้าม หรือเสื้อแขนกุดค่ะ ***

ก่อนทำการนัดหมายออนไลน์ ขอให้ท่านอ่านทำความเข้าใจ

ข้อกำหนดในการรับบริการด้านกงสุล (คลิกที่นี่)

และเอกสารประกอบที่ต้องเตรียมมาในวันรับบริการ (มีดังต่อไปนี้)